Tıp Fakültesi

 
 

Ana Sayfa

Halkımıza
Tarihçe
Akademik Kadro
Bilim Dalları
Eğitim & Yayınlar
Türkiye'de Anestezi
Linkler
Tıp Fakültesi
Üniversite
 
 
 

 
 
 
 

Last Modified :

04/25/06 10:20

 

 
 • Ürolojik Cerrahi Direktörü

 • Biography

I was born in 1960 in Adana. I graduated from Medical Faculty of Ankara University in 1984.I began the resident training program in Anesthesiology Department of Cukurova University in 1987 and graduated with my thesis  titled "Comparison of high dose opioid and neurolept anesthesia in open heart surgery" in 1991. I had been assistance professor In 1992, and associated professor in 1997 in Department of anesthesiology. I had been in Massachusetts General Hospital in 1992 and Stanford Medical school in 1994 in anesthesiology and critical care units as an observer.  I am consultant anesthesiologist in the Reanimation Unit and in urologic surgery in the University Hospital of Cukurova University.

 

 

I am member of Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti (TARC), American Society of Anesthesiology (ASA), European Society of Anesthesiology (ESA), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), Society of Critical Care Medicine (SCCM), International Trauma Anesthesia and Critical Care Society (ITACCS) and International Plastic and Reconstructive Surgery Association (InterPlast).

I have a dougther

 

 


Yayınlar

Makaleler

 • Uluslararası Makaleler

 1. Arıboğan Anış, Oral Uğur,Akman Hasan, Gündüz Murat, Birbiçer Handan, Bilgin Egemen, Reyhan Elif, Doruk Nurcan: Percutaneous dilatational tracheostomy: A bedside procedure in intensive care unit patients. Annals of Medical Sciences 9: 70-74,2000. 
 2. Atıcı Şebnem, Zeren Sinan, Arıboğan Anış: Hormonal and hemodynamic changes during percutaneous nephrolithotomy. International Urology and Nephrology 32: 311-314,2001. 
 3. Tuna Nusa, Tuna Metin, Koca Demet, Atıcı Şebnem, Arıboğan Anış: The effects of three neurosurgical anesthetic methods on HLA-Dr Expression. Turkish Journal of Medical Sciences 32 (1):65-71,2002.  
 4. Atıcı Şebnem, Arıboğan Anış. Comparision of the effects of sevoflurane total intravenous anaesthesia in percutaneous nephrolithotomy European Journal of Anaesthesiology 20: 653-657,2003. 
 5. Arıboğan Anış, Doruk Nurcan, Arıdoğan Atilla, Akın Şule, Balcıoğlu Okan: Patient- Controlled Epidural Analgesia after major urologic surgeries: A comparison of tramadol with or without bupivacaine. Urologia Internationalis 73: 168-175, 2003. 
 6. Arıboğan Anış, Doruk Nurcan, Balcıoğlu Okan, Akın Şule, Atıcı Şebnem: Patient- Controlled Epidural Analgesia after major urologic surgeries: A comparison of tramadol with morphine. The Pain Clinic (Kabul edildi-Baskıda),2003.  

*Atıflar

 1. Akan H, et al.: Patient-control analgesia during extracorporeal shock wave lithotripsy(ESWL). Janssen Library Anaesthesia 12:58-59,1995. 
 2. Arıboğan A.,et al.: Patient-control sedation and analgesia (PCSA) during ESWL. Janssen Library Anaesthesia 12:59,1995. 
 3. Characterization of an animal model of Ventilator-Acquired pneumonia. Chest 1999, 115:200-209. 
 • Ulusal Makaleler

 1. Akman Hasan, Arıboğan Anış, Yalaz Müslime, Işık Geylan: Propofol ve thiopentonun göziçi basıncına laringoskopi ile entübasyonun sebep olduğu hemodinamik değişikliklere etkilerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15:173-178,1990.
 2. Arıboğan Anış, Işık Geylan: Sezaryende propofolün yenidoğanın nörolojik ve adaptif  kapasitesi üzerine etkilerinin pentotal ile karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi 16:619-622,1991.
 3. Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özcengiz Dilek: Laringeal maskenin arteriyel kan gazları üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 17:38-43,1992.
 4. Erdem Gülser, Işık Geylan, Özcengiz Dilek, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan: Sezaryende endüksiyon ajanı olarak midazolam, etomidat ve tiyopentalin yenidoğan. üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17:44-54,1992.
 5. Balcıoğlu Okan, Işık Geylan, Erten Levent, Arıboğan Anış: Çocuklarda rektal ve oral ketamin premedikasyonu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17:278-287,1992.
 6. Işık Geylan, Arıboğan Anış, Aslan Sevinç, Balcıoğlu Okan, Özcengiz Dilek: Okul öncesi çocukların premedikasyonunda oral ve transmukozal-intramusküler fentalin ve meperidinin karşılaştırılması olarak incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17:288-303:1992.
 7. Arıboğan Anış, Işık Geylan: Kalp kapak cerrahisinde yüksek doz fentalin ve nörolept ve anestezinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 20:377-382,1992.
 8. Özbek Hayri, Işık Geylan, Arıboğan Anış, Özcengiz Dilek, Balcıoğlu Okan,  Oral Uğur: Doğum analjezisinde %2’lik lidokain ve %5’lik bupivakainnin etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:73-76,1993.
 9. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Akman Hasan, Özbek Hayri, Balcıoğlu Okan,Özcengiz Dilek, Ertan Özgür: Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentalin ve isofluran anestezisinin eser elementler üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:(S1),140-143,1993.
 10. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Kocaoğlu Yasemin: Açık kalp cerrahisinde pipekuronyum bromid’in hemodinamik etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21 (S1),153-156,1993.
 11. Tuli Gökçin, Işık Geylan, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Arıboğan Anış, Oral Uğur: Postoperatif dönemde epidural bupivakain+fentalin ile bupivakain+alfentanil İnfizyonlarının vital bulgulara etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:197-200,1993.
 12. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Coşar Elifce: Etilen glikol (Antifriz) intoksikasyonu (Olgu sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21:257-259,1993.
 13. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Özbek Uğur,Coşar Elifce, Özalevli Mehmet: Magnetik rezonans görüntülemede (MRI) sedasyon amacıyla propofol uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:65-68,1994.
 14. Işık Geylan, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Özcengiz Dilek, Özbek Hayri, Özbek Uğur,Oral Uğur: Pediatrik olgularda magnetik rezonans görüntüleme (MRI) sırasında propofol uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:69-72,1994.
 15. Oral Uğur, Arıboğan Anış: Alfa-2 Adrenerjik sistem ve anestezi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:116-125,1994.
 16. Akman Hasan, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özbek Hayri, Özcengiz Dilek, Doğan Pınar,Oral Uğur: Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü analjezi uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:199-202,1994.
 17. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce, Oral Uğur: Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü sedasyon ve analjezi (HKSA) Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:203-207,1994.
 18. Işık Geylan, Özcengiz Dilek, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Arıboğan Anış, Özbek Hayri, Oral Uğur: Laparoskopik ve açık kolesistektomilerin solunum fonksiyon testlerine etkilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:252-256,1994.
 19. Özcengiz Dilek, Arıboğan Anış, Özbek Uğur, Oral Uğur: Postoperatif ağrı tedavisinde intramüsküler ve intravenöz ketrolak trometamin. Ağrı Dergisi 4:38-2,1994.
 20. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Özcengiz Dilek, Coşar Elifce, Herdem Ümmühan: Pediyatrik olgularda propofol-ketamin anestezisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:273-277,1994.
 21. Oral Uğur, Arıboğan Anış: Septik şok ve sitokin mediyoterler. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:346-350,1994. 
 22. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin: Karbamazepin İntoksikasyonu (Olgu sunumu ). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19:171-174,1994.
 23. Oral Uğur, Matur Ali, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Uğur, Bilmeç Fuat: İsofluran’ın hücre bölünmesi ve kromozomlar üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:116-120,1995.
 24. Oral Uğur, Arıboğan Anış: Septik şok ve araşidonik asid metabolitleri ( Prostaglandinler, Tromboksan, Lökotrinler, Sitokrom P-450). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:60-65,1995.
 25. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce: Akut böbrek yetmezliği olgularında “düşük doz infüzyon furosemid” uygulamasının idrar akımı üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:243-247,1995
 26. Oral Uğur, Arıboğan Anış: Septik şokta Nitrik oksidin etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:268-275,1995
 27. Özcengiz Dilek, Özbek Hayri, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Akman Hasan, Oral Uğur: Çocuklarda kaudal blok uygulamasının peroperatif anestetik ajan düzeyi ve postoperatif Analjezi üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23:329-333,1995
 28. Arıboğan Anış, Yavuz Metin, Kocaoğlu Yasemin, Acartürk Sabri, Oral Uğur: Ateşli silah yaralanması sonrası serbest doku transferi uygulanan bir olguda gelişen Akut respiratuar distres sendromu ( Olgu sunumu ): Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:42-46,1996.
 29. Güler Tayfun, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Atıcı Şebnem, Oral Uğur: Rokuronyum’un nöromusküler etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:63-67,1996.
 30. Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Arıboğan Anış, Oral Uğur: Spinal füzyon olgularında akut normovolemik hemodilüsyon uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:250-256,1996
 31. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Uğur: Pediatrik hastaların postoperatif ağrı tedavisinde “Hasta Kontrollü Analjezi = HKA” uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:273-277,1996.
 32. Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Balcıoğlu Okan, Koçak Zeliha, Oral Uğur: Üro-intestinal cerrahide akut normovolemik hemodilüsyon. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:364-368,1996.
 33. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Coşar Elifce, Atıcı Şebnem, Özbek Uğur: “Granülosit koloni stimüle edici faktör” uygulamasının mekanik ventilasyon sırasında gelişen nazokomiyal pnömoniler üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25:214-219,1997.
 34. Arıboğan Anış, Güneş Yasemin, Tuna Nusa, Oral Uğur: Postobstrüktif akut akciğer ödemi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25:188-190,1997.
 35. Arıboğan Anış, Özbek Uğur, Reyhan Elif, Bilgin Egemen, Oral Uğur, Akman Hasan: Künt göğüs travması olgularında pentoksifilin uygulamasının serum TNF-alfa düzeyi ve Akciğer hasarlanması üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24:32-41,1999.
 36. Friedreich Ataksisi ve anestetik yaklaşım (Olgu Sunumu) Güneş Yasemin, Ünlügenç Hakkı, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Işık Geylan. Anestezi Dergisi 7(4):61-63,1999.
 37. Arıboğan Anış, Akman Hasan Yoğun bakım hastasında sedasyon uygulaması. Galenos 33: 98-105, 1999.
 38. Akman Hasan, Arıboğan Anış. Yoğun bakım hastasında analjezi uygulaması. Galenos 33: 106-112,1999.
 39. Arıboğan Anış, Ünlügenç Hakkı, Reyhan Elif, Akın Şule, Çınaroğlu Eşsiz, Acartürk Sabri. Lokal anestezi sırasında “Bilinçli sedasyon” uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 27:537-544, 1999.
 40. Tuna Nusa, Tuna Metin, Koca Demet, Atıcı Şebnem, Arıboğan Anış, Işık Geylan İntrakraniyal Cerrahide kullanılan anestezi yöntemlerinin immün-inflamatuar yanıt üzerine etkileri. Anestezi Dergisi 8(4): 265-269,2000.
 41. Doruk Nurcan, Arıboğan Anış, Atıcı Şebnem, Çamdeviren Handan. Morfin, Tramadol Bupivakain ve kombinasyonlarının postoperatif analjezik etkinliklerinin Epidural Hasta Kontrollü  Analjezi yöntemiyle karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve ReanimasyonDerneği  Dergisi 31: 284-289, 2003.

Bildiriler

 • Uluslararası Bildiriler 

 1. Işık Geylan, Özcengiz Dilek, Arıboğan Anış: Comparison of the effects of intramuscular and interpleural meperidine and interpleural bupivacain after cholecystectomy for pain relief. 5th International Cogress The Pain Clinic, Jerusalern, Israel,1992. 
 2. Özcengiz Dilek, Işık Geylan, Arıboğan Anış: Epidural droperidol-fentanyl for postoperatif pain relief. 5th International Cogress The Pain Clinic, Jerusalern, Israel,1992. 
 3. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin: Evalution of acute poisoning cases in the reanimation unit of the university hospital of Cukurova.V th International Intensive Care Symposium In Memory of  Prof.Cemalettin Öner, İstanbul / Turkey, 1993
 4. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocoğlu Yasemin. Carbamazepin Intoxication. V th International Intensive Care Symposium In Memory of  Prof.Cemalettin Öner, İstanbul / Turkey, 1993. 
 5. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Bülbül Ahmet, Coşar Elifce: Colchicine Intoxication. V th International Intensive Care Symposium In Memory of  Prof.Cemalettin Öner, İstanbul / Turkey, 1993. 
 6. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Coşar Elifce: Ethylene glycol intoxication: A case report. V th International Intensive Care Symposium In Memory of  Prof.Cemalettin Öner, İstanbul / Turkey, 1993. 
 7. Salih Orhan Kemal, Oral Uğur, Tokcan Acar, Işık Geylan, Çelik Şekip, Arıboğan Anış: The effect of low molecular weight heparin (Nadroparine calcium-Fraxiparine) on full heparinization (An experimental study). 9 th European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist, Turku/Finland, 1994. 
 8. Oral Uğur, Tokcan Acar, Tansal Selim, Arıboğan Anış: Effect of high dose aprotinin in postoperative bleeding during open heart surgery. 9 th European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist, Turku/Finland, 1994. 
 9. Oral Uğur, Işık Geylan, Arıboğan Anış, Özcengiz Dilek, Güler Tayfun, Özbek Hayri, Balcıoğlu Okan: Propofol-ketamine combination for pediatric anaesthesia. The 9 th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Bangkok/Thailand, 1994. 
 10. Oral Uğur, Akman Hasan, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Güler Tayfun, Özcengiz Dilek: Propofol administration for magnetic resonance imaging (MRI) in pediatric patients. The 9 th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Bangkok/Thailand, 1994.
 11. Oral Uğur, Işık Geylan, Arıboğan Anış, Özbek Hayri, Balcıoğlu Okan, Özcengiz Dilek, Güler Tayfun:x Propofol administration for magnetic resonance imaging (MRI) in adult patients. The 9 th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Bangkok/Thailand, 1994.
 12. Oral Uğur, Işık Geylan, Arıboğan Anış, Özcengiz Dilek, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Güler Tayfun: Patient controlled sedation and analgesia (PCSA). The 9 th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Bangkok/Thailand, 1994. 
 13. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Güler Tayfun, Özcengiz Dilek: Patient controlled analgesia (PCA) for postoperative pain relief in children. The 9 th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Bangkok/Thailand, 1994. 
 14. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Doğan Pınar: An analysis of the simplifed and completed septic shock scores for predicting mortality in septic shock patients. VI th International Intensive Care Symposium In Memory of Prof.Cemalettin Öner, İstanbul/Turkey, 1994. 
 15. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Kocaoğlu Yasemin, Özalevli Mehmet: Pressure-limited ventilation for flail chest patients. VI th International Intensive Care Symposium In Memory of Prof.Cemalettin Öner, İstanbul/Turkey, 1994. 
 16. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özcengiz Dilek, Balcıoğlu Okan: The relationship of nosocomial pneumonia and enteral feeding methods. 7 th International Intensive Care Symposium of Prof.Cemalettin Öner, İstanbul/Turkey, 1995. 
 17. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Coşar Elifce, Özbek Hayri, Güler Tayfun: Propofol administration in intensive care unit: Evaluation of bolus and infusion administration. 7 th International Intensive Care Symposium of Prof.Cemalettin Öner, İstanbul/Turkey, 1995. 
 18. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Coşar Elifce, Dalay Cemil, Yavuz Metin, Acartürk Sabri: Patient controlled sedation and analgesia (PCSA) for pain relief in burn patients during debridement and dressing. 7 th International Intensive Care Symposium of Prof.Cemalettin Öner, İstanbul/Turkey, 1995.
 19. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Coşar Elifce, Işık Geylan, Dalay Cemil, Yavuz Metin, Kıvanç Kamuran: Patient management in pediatric burns. 7 th International Intensive Care Symposium of Prof.Cemalettin Öner, İstanbul/Turkey, 1995. 
 20. Oral Uğur, Kocaoğlu Yasemin, Akman Hasan, Arıboğan Anış: Acute normovolemic hemodilution in spinal fusion surgery. 7 th International Intensive Care Symposium of Prof.Cemalettin Öner, İstanbul/Turkey, 1995. 
 21. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Tansal Selim, Tokcan Acar: Comparison of two different blood saving methods in open heart surgery. 5 th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular Anesthesia, İstanbul/Turkey, 1995. 
 22. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Güler Tayfun, Balcıoğlu Okan: Comparison of diuresis inducers in open heart surgery. 5 th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular Anesthesia, İstanbul/Turkey, 1995. 
 23. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Özbek Hayri, Özcengiz Dilek, Doğan Pınar, Coşar Elifce: Alternative anesthetic technique on pediatric cardiac catheterisation. 5 th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular Anesthesia, İstanbul/Turkey, 1995. 
 24. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan: Patient-controlled sedation (PCS) during local analgesia. 3 rd European Society of Anaesthesiologist Congress, Paris/France, 1995. 
 25. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özbek Hayri: Effect of continued infusion low-dose furosemide on acute renal failure. 3 rd European Society of Anaesthesiologist Congress, Paris/France, 1995. 
 26. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özbek Hayri: Early prone position administration in aspiration pneumonia cases. 3 rd European Society of Anaesthesiologist Congress, Paris/France, 1995. 
 27. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan: Effect of prone position on PEEP in the patients with acute respiratory failure. 3 rd European Society of Anaesthesiologist Congress, Paris/France, 1995. 
 28. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Özbek Hayri, Oral Uğur: The role of central and peripheral mechanisms on the analgesic effect of dipyron. VII. World Congress “Endocrine response to stress and perioperative pain management” Cadiz/Spain, 1995. 
 29. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Güler Tayfun, Özbek Hayri: Prophlactic endotracheal gentamycin adtamycin administration for preventing from pneumonia due to mechanical ventilation. 2 nd International conference on sepsis in the ICU, Maastricht/Netherlands,1995. 
 30. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Özcengiz Dilek, Balcıoğlu Okan: The evalution of risk factors for nosocomial pneumonia due to pseudomonan aeruginosa. 2 nd International conference on sepsis in the ICU, Maastricht/Netherlands,1995. 
 31. Arıboğan Anış, Güler Tayfun, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Oral Uğur: The effect of continuous furosemide infusion diuresis in renal transplantation patients. 11 th World Congress of Anaesthesiologist, Sydney/Australia,1996.  
 32. Özcengiz Dilek, Işık Geylan, Güler Tayfun, Arıboğan Anış, Oral Uğur: Subcutaneous infusion of alfentanil and morphine in pediatrrichs for postoperative pain relief. 11 th World Congress of Anaesthesiologist, Sydney/Australia,1996.  
 33. Güler Tayfun, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Oral Uğur: Neuromuscular effects of rocuronium. 11 th World Congress of Anaesthesiologist, Sydney/ Australia,1996. 
 34. Güler Tayfun, Işık Geylan, Özbek Hayri, Arıboğan Anış, Oral Uğur: Comparison of rocuronium and succinylcholine for endotracheal intubation. 11 th World Congress of Anaesthesiologist, Sydney/ Australia,1996. 
 35. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Özbek Uğur: Case report: An ARDS patient after free flap transfer surgery for incomplete amputation Due to gunshot. APICE/School of Critical Medicine.Italy,1996. 
 36. Metin Yavuz, Dalay Cemil, Arıboğan Anış, Cınaroğlu Eşsiz: Reconstruction of the upper extremities including war injuries Bosnia-Herzegovina. Humanitarian activity. International Congress of Reconstructive Surgery of the extremities, Including war injuries, Tehran/Iran,1996. 
 37. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Coşar Elifce, Atıcı Şebnem: Effect of granulocyte-colony stimulating factor on “ventilation associated pneumonia” 5th European Society of Anaesthesiologist Congress, Lausanne/Switzerland,1997. 
 38. Özbek Uğur, Arıboğan Anış, Oral Uğur: Effect of low dose dobutamine infusion on hemodynamic parameters in patients with volume or pressure controlled ventilation. 9 th International Intensive Care Sympsium, Istanbul/ Turkey, 1997. 
 39. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Özbek Uğur: Effect of pentoxyfyline infusion on pulmonary contusion in patients with blunt chest trauma. Trauma Care’97: 10 th Annual Trauma Anesthesia and Critical care symposium. Baltimore / USA, 1997. 
 40. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Özbek Uğur: Effect of pentoxyfyline in blunt chest trauma patients with pulmonary contusion. 3 rd International Conference on Sepsis in the ICU, Maastrich / Netherland, 1997. 
 41. Arıboğan Anış, Yavuz Metin, Dalay Cemil, Çınaroğlu Eşsiz: A humanitarian activity in Bosnia-Hergovina from Interplast – Turkey. Trauma Care’98: 11 th Annual Trauma Anesthesia and Critical care symposium. Vienna/Austria, 1998. 
 42. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Reyhan Elif: Percutaneous dilatational tracheostomy in spontaneous breathing critical care patients. Trauma Care’98: 11th Annual Trauma Anesthesia and Critical care symposium. Vienna/Austria, 1998. 
 43. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Gündüz Murat, Birbiçer Handan: Percutaneous dilatational tracheostomy in the reanimation unit. 10 th International Intensive care Symposium. Istanbul / Turkey, 1998. 
 44. Arıboğan Anış, Akın Şule, Doruk Nurcan, Seçen Murat, Akman Hasan: An unusual myastenia gravis diagnosis with aspiration pneumonia: A case report. 11th International Intensive care Symposium. Istanbul / Turkey, 1999. 
 45. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Akın Şule: Can sevoflurane be a safe alternative to spinal anesthesia during transuretral prostatectomy of coronary artery disease patients? The 2nd Congress of the Asia and Oceanic Society for Intravenous Anaesthesia  Melbourne/Australia, 1999. 
 46. Güneş Yasemin, Arıboğan Anış, Yıldızdaş Dinçer, Akın Şule, Akman Hasan: Two severe airway obstruction cases with unexpected mediastinal mass 12 th International Intensive Care Sympsium, Istanbul/ Turkey, 2000. 
 47. Arıboğan Anış, Yıldızdaş Dinçer, Güneş Yasemin, balcıoğlu Okan, Akın Şule, Akman Hasan: A delayed postpartum eclampsia: A case report. 12 th International Intensive Care Sympsium, Istanbul/ Turkey, 2000. 
 48. Atıcı Şebnem, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan. Comparison of the effects sevoflurane and total intravenous anaesthesia with propofol in percutaneous nephrolithotomy. 6 th European Society of Anaesthesiologist CongressVienna /Austria, 2000.
 49. Comparison of epidural patient-controlled analgesia(PCEA) with bupivacaine+tramadol and bupivacaine+morphine  for postoperative analgesia.Doruk Nurcan, Arıboğan Anış 11 th European Congress of Anaesthesiology Florence/Italy,2001.
 50. Comparison of epidural patient-controlled analgesia(PCEA) with tramadol and morphine  after open urologic surgery. Doruk Nurcan, Arıboğan Anış. 11 th European Congress of Anaesthesiology Florence/Italy,2001.
 51. Complications of ureterolithotripsy in the early postoperative period. Arıdoğan Atilla, Turunç Tahsin, Beyazıt Yıldırım, Arıboğan Anış, Soyupak Bulent, Zeren Sinan. 21 th World Congress on Endourology and SWL  Montreal/Canada, 2003.
 • Ulusal Bildiriler 

 1. Arıboğan Anış, Işık Geylan, Özcengiz Dilek: Laringeal maskenin arteriyel kan gazları üzerine etkisi. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Marmaris,1991.
 2. Arıboğan Anış, Işık Geylan: Açık kalp cerrahisinde yüksek doz opioid ve nörolept anestezinin karşılaştırmalı olarak Değerlendirilmesi. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Marmaris,1991.
 3. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Balcıoğlu Okan, Oral Uğur: Kalp kapak cerrahisinde pipekuronyum hemodinamik etkilerinin vekuronvum ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXXII.Ulusal Türk Tıp Kongresi, Adana,1992.
 4. Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Tamer Lülüfer, İsfir Turgay: Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil ve isofluran anestezisinin eser elementler üzerine etkisinin karşılaştırılması. XXXII.Ulusal Türk Tıp Kongresi, Adana,1992.
 5. Tuli Gökçin, Akman Hasan, Işık Geylan, Arıboğan Anış, Oral Uğur: Postoperatif dönemde epidural bupivakain+fentalin ile bupivakain  +alfentanil İnfüzyonlarının vital bulgulara etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXXII.Ulusal Türk Tıp Kongresi, Adana,1992.
 6. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Coşar Elifce, Herdem Ümmühan, Özbek Uğur, Özalevli Mehmet: Pediyatrik olgularda propofol-ketamin anestezisi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.  
 7. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elif, Doğan Pınar. Pediyatrik olgularda hasta kontrollü analjezi (HKA)uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.
 8. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Oral Uğur, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce, Sevgen Gülden, Balcıoğlu Okan, Bülbül Ahmet: Pediyatrik olgularda infüzyon destekli hasta kontrollü analjezi uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.
 9. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Hayri, Özbek Uğur, Herdem Ümmühan: Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.
 10. Arıboğan Anış, Işık Geylan, Coşar Elifce, Bülbül Ahmet, Doğan Pınar, Oral Uğur: Ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü sedasyon ve analjezi (HKSA) uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.
 11. Arıboğan Anış, Özbek Hayri, Işık Geylan, Coşar Elifce, Oral Uğur: Magnetik rezonans görüntüleme (Magnetic resonance imaging= MRI) sırasında Sedasyon amacıyla propofol uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.
 12. Işık Geylan, Arıboğan Anış, Özbek Uğur, Ünlügenç Hakkı, Doğan Pınar, Oral Uğur: Magnetik rezonans görüntülemede (Magnetic resonance imaging=MRI) sırasında Propofol ve tiopentan uygulamasının karşılaştırılması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.
 13. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Balcıoğlu Okan, Kocaoğlu Yasemin, Akman Hasan: Pediatrik olgularda magnetik rezonans görüntüleme (Magnetic resonance imaging= MRI) sırasında propofol uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.
 14. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Özbek Hayri, Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Sevgen Gülden: Postoperatif ağrı tedavisinde ketrolak ile hasta-kontrollü analjezi (HKA) uygulaması. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.
 15. Oral Uğur, Matur Ali, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Özbek Uğur, Bilmeç Fuat, Çelik Serpil, Özbek Hayri. İsofluran’ın hücre bölünmesi ve kromozomlar üzere etkisi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.
 16. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Akman Hasan, Özbek Uğur, Erten Levent, Herdem Ümmühan: Karbamazepin intoksikasyonu (Olgu sunumu ). XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.
 17. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Balcıoğlu Okan, Coşar Elifce: Etilen glikol (Antifriz) intoksikasyonu (Olgu sunumu). XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993. 
 18. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Balcıoğlu Okan, Bülbül Ahmet, Özalevli Mehmet: Kolşisin intoksikasyonu (Olgu sunumu). XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993. 
 19. Işık Geylan, Balcıoğlu Okan, Arıboğan Anış, Bülbül Ahmet, Herdem Ümmühan: Doğumda epidural %0.125 bupivakain +%0.002 fentanil ile %0.125 bupivakain enfüzyonlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993. 
 20. Özcengiz Dilek, Günay İsmail, Arıboğan Anış, Bülbül Ahmet, Doğan Pınar: Ketrolak Tromethamin’in lokal analjezik etkisi var mıdır? XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Nevşehir,1993.  
 21. Özcengiz Dilek, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Ünlügenç Hakkı, Bülbül Ahmet, Işık Geylan: Üst batın ameliyatlarından sonra ağrı tedavisinde intramusküler ve interlevral Meperidin ile interplevral bupivakain’in karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. XXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir,1993.
 22. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Coşar Elifce, Doğan Pınar, Sevgen Gülden, Oral Uğur: Lokal anestezi sırasında “Hasta kontrollü sedasyon “ uygulaması. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994. 
 23. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Kocaoğlu Yasemin, Doğan Pınar, Özbek Uğur: Yelken göğüs olgularında basınç kontrollü mekanik ventilasyon. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994.
 24. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Güler Tayfun, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce, Bülbül Ahmet: Akut solunum yetmezliğinde pron pozisyon uygulamasının PEEP üzerine etkileri. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994. 
 25. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Coşar Elifce, Doğan Pınar, Koçak Zeliha, Işık Geylan: Pseudomonas Aeruginosa’ya bağlı nazokomial  pnömonilerde risk faktörlerinin belirlenmesi. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994. 
 26. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin: Aspirasyon Pnömonisi olgularında erken pron uygulaması. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994. 
 27. Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Doğan Pınar, Bülbül Ahmet, Altunkan Ali, Oral Uğur: Septik şok hastalarında mortalite riskinin belirlenmesinde iki yeni skorlama sisteminin analizi. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994. 
 28. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Akman Hasan, Coşar Elifce, Kocaoğlu Yasemin, Sendan Gülden: Akut böbrek yetmezliği olgularında “düşük doz infüzyon furosemid” uygulamasının İdrar akımı üzerine etkileri. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994. 
 29. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Işık Geylan, Kocaoğlu Yasemin, Koçak Zeliha, Özbek Uğur: ARDS gelişmeksizin ortaya çıkan multiorgan yetmezliği olguları ( Olgu sunumu). XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1994. 
 30. Oral Uğur, Arıboğan Anış, Akman Hasan, Sevgen Gülden, Kocaoğlu Yasemin, Doğan Pınar, Işık Geylan: Mekanik ventilasyona bağlı pnömoni proflaksisinde endotrakeal gentamisin Uygulaması. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul,1994. 
 31. Arıboğan Anış, Güler Tayfun, Balcıoğlu Okan, Sevgen Gülden, Oral Uğur: Renal transplantasyon sırasında düşük dozda infüzyon furosemid uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995.
 32. Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Balcıoğlu Okan, Koçak Zeliha, Oral Uğur: Üro-intestinal cerrahide acute normovolemik hemodilüsyon (ANH) uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 33. Arıboğan Anış, Özbek Hayri, Kocaoğlu Yasemin, Altunkan Ali, Oral Uğur: Renal transplantasyon cerrahisinde total intravenöz anestezi (TİVA) uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 34. Güler Tayfun, Arıboğan Anış, Işık Geylan, Atıcı Şebnem, Oral Uğur: Rokuronyum’un nöromusküler etkileri. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 35. Akman Hasan, Kocaoğlu Yasemin, Arıboğan Anış, Oral Uğur: Spinal füzyon olgularında akut normovolemik hemodilüsyon uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 36. Balcıoğlu Okan, Akman Hasan, Arıboğan Anış, Özcengiz Dilek, Oral Uğur: Serbest doku transferi ile alt ekstremite defekt onarımında anestezi uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 37. Balcıoğlu Okan, Özbek Hayri, Arıboğan Anış, Altunkan Ali, Oral Uğur: Üst ekstremite yanık olgularında sürekli supraklavikular brakial pleksus blokajı uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 38. Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Güler Tayfun, Oral Uğur: Pediatrik yanık olgularında ağrı tedavisinde alternatif yöntemler. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 39. Arıboğan Anış, Güler Tayfun, Özbek Hayri, Doğan Pınar, Oral Uğur: Pediatrik kateterizasyon sırasında alternatif bir anestezi uygulaması. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 40. Kocaoğlu Yasemin, Arıboğan Anış, Balcıoğlu Okan, Oral Uğur: Yoğun bakım hastalarındaki sinüzal taşikardi tedavisinde diltiazem infüzyonu. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 41. Arıboğan Anış, Kocaoğlu Yasemin, Balcıoğlu Okan, Oral Uğur: Reanimasyon ünitemizde tedavi edilen organofosfat intoksikasyonu olgularının genel Değerlendirilmesi. XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Mersin,1995. 
 42. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Akman Hasan, Özbek Uğur: Künt toraks travması olgularında pentoksifilin uygulaması. XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1996. 
 43. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Kocaoğlu Yasemin, Tuna Nusa: Postobstrüktif akut akciğer ödemi ( Olgu Sunumu). XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1996. 
 44. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Işık Geylan, Coşar Elifce, Atıcı Şebnem: Granülosit -koloni stimüle edici faktör uygulamasının mekanik ventilasyona bağlı Pnömoniler üzerine etkisinin değerlendirilmesi. XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,İstanbul,1996. 
 45. Arıboğan Anış, Oral Uğur, Akman Hasan, Reyhan Elif, Doruk Nurcan: Ağır hipoksemik hastalarda pron pozisyon sırasında basınç kontrollü mekanik Ventilasyon uygulaması. XXXI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Antalya,1998. 
 46. Arıboğan Anış, Ünlügenç Hakkı, Reyhan Elif, Çınaroğlu Eşsiz, Acartürk Sabri: Lokal anestezi sırasında “Bilinçli sedasyon” uygulaması. XXXI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Antalya,1998. 
 47. Doruk Nurcan, Arıboğan Anış: Açık ürolojik cerrahide postoperatif ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezide (HKA) tramadol ile morfin karşılaştırması. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Kuşadası,2000 
 48. Tuna Nusa, Tuna Metin, Koca Demet, Atıcı Şebnem, Arıboğan Anış: İntrakraniyal Cerrahi anestezisi ve immün cevap. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,Kuşadası,2000. 
 49. Arıdoğan Atilla, Turunç Tahsin, Beyazıt yıldırım, Arıboğan Anış, Soyupak Bülent: Üreterolitotripsinin erken dönem komplikasyonları. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi Diyarbakır,2003. 
 • Kitap

Mekanik ventilasyon. Arıboğan Anış, Özbek Uğur. Nobel Tıp Kitapevleri LTD.ŞTİ,2000. 

E - Mail : aaribogan@yahoo.com