Tıp Fakültesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Anesteziyoloji Ders Notları

 

 

   
Home
Tarihçe & Teoriler
Fizyoloji
Farmakoloji
Hava Yolu Kontrolu
Monitörizasyon
Premedikasyon
Anestezi Sistemleri
Anestezi Uygulaması
Resusitasyon
Perioperatif Hipertansiyon
Normovolemik Hemodilüsyon
Postoperatif Bulantı - Kusma ve Tedavi Yaklaşımları
Yoğun Bakım
Ağrı
 

 

Requires a Java Enabled Browser.
 

 
 

Değerli Meslektaşlarım !

Son yıllarda hızla gelişen ve yaygın bir kullanım alanı bulan internet bilgi iletiminde de çok önemli bir aşama kaydedilmesini saglamış, bilim alanında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bunların başında elektronik kütüphaneler ve on-line yayınlar gelmektedir. Artık tüm bilim dallarında bilinen klasik kitap ve periyodik dergilere CD-Rom ve internet aracılığı ile birkaç dakika içinde ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Dünya'daki bu gelişmeye paralel olarak ülkemizde de benzer gelişmeleri görmek sevindiricidir. Anabilim Dalımız 1996 yılı aralık ayında ülkemizde kendi alanındaki ilk web sitesini oluşturarak iletişim çağının gereğini yerine getirmiş ve modern dünyaya entegre olmustur.

Anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından; Anesthesia (Miller RD.), Practice of Anesthesiology (Chirchill - Davidson), Anestezi Uygulaması (çeviri- Akyön G.). Principles of Anesthesiology (Collins V J.), Intensive Care Medicine (Rippe M J, Irwin S R, Alpert S J, Fink M P.), Pain (Melzack - Wall), Practical Management of Pain (Raj P P.), Klinik Anestezi ve Pediatrik Anesteziyoloji (Esener Z.) gibi orijinal kitaplar ve sayısız makaleden derlenen "Temel Kitap" niteliğindeki bu yayınımız ile ülkemizde bir ilk'e daha imza atarken çalışmamızın öğrenci, araştırma görevlisi ve uzmanlar için yararlı olmasını diliyorum.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında ülkemizdeki ilk online elektronik kitabın hazırlanmasındaki çabaları ve titiz çalışmalarından dolayı tüm ögretim üyesi arkadaşlarımı kutluyor ve gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum.

Editör
Prof. Dr. Geylan Işık

İÇİNDEKİLER