2012-2013 Eğitim Yılı

Tıp Fakültesi Davranış Bilimleri (1. sınıf) ve Psikiyatri (3, ve 4. sınıf)

 Ders Notları ve Ek Materyalleri

Sınıf Sunum Ek Materyal Öğretim Üyesi Durumu 

4 Ç.Ü.T.F. Psikiyatri Ders Notları Kitabı     1998
 
4 Anksiyete Bozuklukları Materyal1 Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Yeme Bozuklukları Materyal1
4 Uyku Bozuklukları Materyal1    
4 Cinsel İşlev Bozuklukları      
4 Alkol Kullanım Bozuklukları Materyal1 Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Dissosiyatif Bozukluklar Materyal1 Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Dürtü Kontrol Bozuklukları ve Dürtüsellik Materyal1 Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Demans   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Deliryum Materyal1  - Materyal2 Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Kişilik Bozuklukları   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Somatoform bozukluklar   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Şizofreni ve Diğer Psikotik  Bozukluklar   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Diğer psikotik bozukluklar   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
4 Psikiyatrik Bozuklukların Sağaltımı   Doç.Dr. Gonca Karakuş Güncel
4 Duygudurum bozuklukları   Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz Güncel
3 Duygudurum bozuklukları   Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz Güncel
3 Psikiyatride temel belirtiler ve kavramlar   Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz Güncel
3 Anksiyete Bozuklukları   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
3 Kişilik Bozuklukları   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
3 Somatoform bozukluklar   Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
3 Psikoz-nevroz ayırımı   Prof.  Dr. Lut Tamam Güncel
3 Psikosomatik Bozukluklar  Doç.Dr.Gonca Karakuş Güncel
1

Davranışın psikodinamik temelleri

  Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz Güncel
1

Ruhsal aygıtın yapısı

  Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz Güncel
1

İlkel savunma düzenekleri

  Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz Güncel
1

Nörotik ve olgun savunma düzenekleri

  Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz Güncel
1 Biyopsikososyal yaklaşım   Doç.Dr. Gonca Karakuş Güncel
1

Davranışın nörobiyolojik temelleri: Biyokimyasal teoriler

  Doç.Dr. Gonca Karakuş Güncel
1

Davranışın nörobiyolojik temelleri: Yapısal teoriler

  Doç.Dr. Gonca Karakuş Güncel
1

Genel sistemler kuramı ve psikososyal stres

  Doç.Dr. Gonca Karakuş Güncel
1 Davranış bilimlerine giriş     Prof. Dr. Lut Tamam Güncel
1 Davranış ve kalıtım   Prof. Dr.  Lut Tamam Güncel
1 Kişilik gelişimi: Piaget kişilik kuramı   Prof. Dr.  Lut Tamam Güncel
1 Kişilik gelişimi: Erikson kişilik kuramı   Prof. Dr.  Lut Tamam Güncel
         
  Tüm sunum ve materyaller PDF formatındadır. Ek materyaller kısmında konu ile ilgili bir ders kitabının bölümü, bilimsel makalel ya da diğer üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin hazırladığı sunum ya da makaleler bulunmaktadır. Bu  kaynakların atıfı materyallerin başında yer almaktadır.

Ana Sayfa